Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Begrippenomschrijving: Abonnementverstrekker:

Kapsalon Ageeth gevestigd te Standerdmolen 4 , 2957XL te Nieuw-Lekkerland

Ageeth ‘s Knipsalon gevestigs te Hoogaardslaan 69a, 2957EK te Nieuw-lekkerland

Abonnementhouder:

Degene met wie een abonnement is aangegaan en die als zodanig op het inschrijfformulier is vermeld.

Type abonnement:

De manier waarop het hoofdhaar van de abonnementhouder in model en kleur gebracht wordt door Kapsalon Ageeth. De mogelijke abonnementen zijn:


Heren knip


Dames Fhönen (10x)


Dames Watergolf (10x)


Het type abonnement dat overeengekomen is wordt vermeld op het inschrijfformulier.

Kapper:

Medewerker van Kapsalon Ageeth/Ageeth ‘s knipsalon / Abonnementverstrekker.

Model kapsel:

De hoofdharen geknipt en / of geföhnd/ gewatergolfd (afhankelijk van het type abonnement) in een model kapsel dat in overleg met Kapsalon en knipsalon Ageeth bepaald wordt.

Haren:

De op het hoofd aanwezige haren.

Looptijd abonnement

De periode dat de abonnementhouder aanspraak kan doen gelden op het haarabonnement. Deze periode is omschreven op het inschrijfformulier.

Of op föhn of watergolfkaartje aangegeven aantal.

Een rittenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar
. Op een aangekochte rittenkaart is geen restitutie mogelijk ongeacht de situatie.

Artikel 2 - Dekking van het abonnement:


De dekking is omschreven op het inschrijfformulier als type abonnement en in deze voorwaarden omschreven en vastgelegd.


De dekking houdt in de behandeling van de hoofdharen maximaal met als doel een model kapsel te vormen.


 

Artikel 3 - Betaling premie:

Betaling van de premie geschiedt op de in het inschrijfformulier overeengekomen wijze.

Artikel 4 - Overige voorwaarden:


Het abonnement geldt alleen voor de abonnementhouder zoals omschreven op het inschrijf- formulier. Voordat Kapsalon Ageeth tot behandeling overgaat kan Kapsalon Ageeth vragen aan de abonnementhouder eventueel legitimatie te laten zien.


Kapsalon Ageeth noteert de behandelingen bij de abonnementhouder in het kaartensysteem


Kapsalon en knipsalon Ageeth gebruikt haarverzorgings, haarbewerkings- en haarkleuringmiddelen van gerenommeerde merken. Schade aan de abonnementhouder op welke manier dan ook kunnen niet verhaald op Kapsalon en knipsalon Ageeth, tenzij deze schade verhaald kan worden op de aansprakelijkheidsverzekering van Kapsalon en knipsalon Ageeth.


Het abonnement kan niet gecombineerd worden met andere acties.


Kapsalon en knipsalon Ageeth kan aanvullende voorwaarden aanbieden. de abonnementhouder heeft het recht, indien hij niet akkoord gaat met de aanvullende voorwaarden, het abonnement te beëindigen.


Kapsalon en knipsalon Ageeth mag eens per jaar het abonnementsgeld verhogen om verhoging van loon, gas, water, licht, elektriciteit en huur te compenseren.


 

Artikel 5 - Nederlands recht:

Op deze overeenkomst heeft Nederlands recht voorrang.

Abonnementverstrekker / Kapsalon en knipsalon Ageeth rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeuren: mevrouw A.C. Kuyl- Hogendoorn en mevrouw A. Kuyl